Bestuursrecht

Het bestuursrecht is het rechtsgebied tussen de overheid en de burger. Indien u het niet eens bent met een beslissing van de overheid die u aangaat, dan moet u in het algemeen daartegen eerst binnen de termijn bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen. Er dient een bezwaarschrift te worden opgesteld, waarin aangegeven wordt waarom u het niet eens bent. Vervolgens kunt eventueel in beroep. Het kunnen soms ingewikkelde procedures zijn. Advocatenkantoor Soytekin kan u ter zake bijstaan en dergelijke procedures voor u voeren.

Terug >>