Partner- of kinderalimentatie: vaststellen of wijzigen

Wilt u een verzoek doen tot alimentatie of heeft u een verzoek ontvangen van de wederpartij tot een bijdrage? Wilt u de alimentatie opnieuw laten berekenen? Wij kunnen voor u beoordelen of een bijdrage aan de orde kan zijn en in hoeverre uw financiele situatie of die van de ander zich leent voor een bijdrage.

Terug >>