Het gerechtshof heeft een man niet-ontvankelijk verklaard in zijn hoger beroep. Het hof stelde vast dat de man het door hem verschuldigde griffierecht niet binnen de betalingstermijn van vier weken na indiening van het beroepschrift heeft betaald. Het beroepschrift is ingediend op 24 oktober 2012 en derhalve had op grond van de Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz) het griffierecht uiterlijk 21 november 2012 op de bankrekening van het hof dienen te zijn bijgeschreven. De betaling van het griffierecht is op 22 november 2012, derhalve niet binnen de termijn, ontvangen.

Lees hier de volledige uitspraak: ECLI:NL:GHDHA:2013:CA2200