Consumentenkoop & handelszaken

Geschillen over gebreken aan verkochte/gekochte zaken of diensten, juridische bijstand bij wanprestatie, niet nakoming van (koop)overeenkomsten.

Terug >>